Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Đêm Việt Nam


Đêm Việt Nam

Hà Thúc Sinh

cs Khánh Ly


Đêm thế giới đang dồn một lần 
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam 
Đêm bát ngát những khu trại giam 
Đời thênh thang thu hẹp dần dần 
Đêm em bé lên mười cũng gần 
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân 
Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu 
Ngồi kề vai gái giang hồ lo 
Đêm đấu tố, và thủ tiêu 
Đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu 
Người chết nhanh, người phát điên 
Đêm cáo chung tự do nhân quyền 
Đêm nhức buốt phang bằng chầy vồ 
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do" 
Đêm có tiếng súng sau trại giam 
Người tù binh chết bên bìa rừng 
Đêm thế giới đang dồn một lần 
Trên miếng đất đã thừa lầm than 
Đêm trút xuống hố sâu diệt vong 
Là Việt Nam nước tôi buồn tênh